Over NLfietsenveiling.nl

Op deze site vindt u de dagen, tijdstippen, foto’s en voorwaarden van de veilingen die TradeFrm Professional bv onder de naam NLfietsenveiling.nl organiseert. TradeFrm koopt jaarlijks ca. 70.000 fietsen van gemeentelijke Afac’s en Fietsdepots en verkoopt deze door aan fietshandelaren in Nederland en 23 landen wereldwijd.

In de winterperiode veilen we een deel van deze fietsen. De aankondigingen daarover staan op deze site.

Gekochte kavels kunnen we eventueel bezorgen.

Afrekenen van gekochte kavels kan ter plekke a contant of met PIN.

De Algemene Veilingvoorwaarden kunt u hieronder inzien en/of downloaden:

Algemene Veilingvoorwaarden van TradeFrm Professional bv 20181110